Vladimír TOMAJ

advokát / attorney at law / rechtsanwalt

Kontaktujte nás, e-mail: advokat@ak-tomaj.sk
0948 964 944

O nás

Advokátska kancelária Vladimíra Tomaja poskytuje svoje právne služby domácim ako aj zahraničným klientom, a to na celom území Slovenskej republiky. Našim cieľom je poskytovať kvalitný a spoľahlivý právny servis, plne v rámci požiadaviek klienta. Chceme ísť právnou cestou; cieľom je ale dosiahnuť pre klienta hmatateľný výsledok. Náš klient môže reálne očakávať dosiahnutie pragmatického riešenia svojho problému.

Členovia nášho tímu a spolupracovníci disponujú odbornými a etickými kvalitami, ktoré im umožňujú poskytovať právne služby podľa najvyšších štandardov. Svoje odborné znalosti neustále prehlbujeme štúdiom najnovšej odbornej literatúry ako aj pravidelným sledovaním vývoja aktuálnej judikatúry.