Vladimír TOMAJ

advokát / attorney at law / rechtsanwalt

Kontaktujte nás, e-mail: advokat@ak-tomaj.sk
0948 964 944

Kontakt

Vladimír Tomaj – advokát
Hlavná 22
917 01 Trnava

Otvorili sme pre Vás novú pobočku v Bratislave:

Drieňová 34
Bratislava – Ružinov

tel. č.: 0948 964 944
e-mail: advokat@ak-tomaj.sk
adresa na doručovanie zásielok: Hlavná 22, 917 01 Trnava

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č.  7432